Om Oslofjordbibliotekene

Oslofjordbibliotekene er en nettverksgruppe for de store og mellomstore folkebibliotekene rundt Oslofjorden, fra Svenskegrensa i øst til Kristiansand i vest.

Fellesnevneren for disse bibliotekene er at det dreier seg om byer eller regionsentra med mellom 20.000 – 120.000 innbyggere, i en landsdel preget av høy grad av næringsutvikling og vekst, en økende og stadig mer sammensatt befolkning, og med høy kulturell kapital. Oslofjordbibliotekene møter mye av de samme utfordringene, i form av et stadig mer urbanisert, flerkulturelt samfunn, som stiller høye krav til kunnskaps- og kulturinstitusjoner som bibliotek.

Nettverket representerer noe spesielt i det norske biblioteklandskapet. Mens Storbybibliotekene har egne utfordringer, består store deler av landskapet ellers av mange små enheter og store avstander. Ethvert landsgjennomsnitt preges av disse ytterlighetene. Selv internt innen det enkelte fylke finner man ofte et spenn mellom byer/regionsentre og distriktene, som tilslører utviklingstrekk som er felles for de mellomstore by/regionsentrene.

Oslofjordbibliotekene ble etablert som nettverksgruppe i 1992 og har møttes jevnlig siden. Det er biblioteksjefene som utgjør deltakerne i nettverket. Målet med nettverket er erfaringsutveksling og samarbeid om felles oppgaver, men også å utvikle ideer til felles tiltak og prosjekt, og å gi relevante innspill til sentrale aktører i det norske biblioteklandskapet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s