Velkommen til workshop i Tønsberg 2. oktober!

Hovedmålet med workshopen er å bygge kompetanse i hvordan vi kan anvende det statistiske materialet vi har. Målgruppe er ansatte i Oslofjordbibliotekene og ansatte i de respektive fylkesbibliotekene.

Påmeldingsfrist: 29. september til hilde@tnb.no

Tid: 2. oktober kl 10-15
Sted: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, møterommet i 3. etg
Dagens program:

  • Tord Høivik presenterer sin rapport og sine analyser (prosjektets fase 1; Analyse av utviklingstrekk de siste ti år)
  • Workshop – hvordan bruke Tords funn på en god og konstruktiv måte i endringsarbeidet mot framtidas bibliotek og bibliotektjenester
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s