Velkommen til workshop i Tønsberg 2. oktober!

Hovedmålet med workshopen er å bygge kompetanse i hvordan vi kan anvende det statistiske materialet vi har. Målgruppe er ansatte i Oslofjordbibliotekene og ansatte i de respektive fylkesbibliotekene.

Påmeldingsfrist: 29. september til hilde@tnb.no

Tid: 2. oktober kl 10-15
Sted: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, møterommet i 3. etg
Dagens program:

  • Tord Høivik presenterer sin rapport og sine analyser (prosjektets fase 1; Analyse av utviklingstrekk de siste ti år)
  • Workshop – hvordan bruke Tords funn på en god og konstruktiv måte i endringsarbeidet mot framtidas bibliotek og bibliotektjenester
Advertisements