Nasjonalbiblioteket har gitt midler til vårt felles prosjekt

Søknadsbeløpet på 675.000 ble innvilget i sin helhet. Nå er det bare å sette i gang med arbeidet!

Advertisements