Prosjektsøknad sendt til NB

Oslofjordbibliotekene ønsker å utvikle et bedre beslutningsgrunnlag for utvikling av framtidsrettede bibliotektjenester for mellomstore by/regionbibliotek. Derfor er det i dag sendt inn en søknad til NB om prosjektmidler:

prosjektsoknad_Oslofjordbibliotekene

Advertisements