Oslofjordbibliotekenes høringssvar om Ekspertutvalgets rapport

Høringssvaret fra Oslofjordbibliotekene om Ekspertutvalgets rapport ligger ute på regjeringen.no

Advertisements

Workshop i Drammen 2. desember

Tirsdag 2. desember kl 11-15 ønsker vi velkommen til workshop i Drammen. Tema for dagen vil være trafikktellinger og hvordan gjennomføre ulike typer av tellinger og registreringer. I tillegg vil vi bruke noe tid på ulike trender og rapporter som er aktuelle for vårt arbeid i Jakten på det unike. Som vi har sett  gir ikke tallmateriale svar på alt, trafikktellinger kan være et nyttig verktøy i puslespillet om brukernes adferd.

Påmelding til workshop kan gjøres direkte til Mari Nordø Pettersen mari.nordo.pettersen@drmk.no innen mandag 24. november. Vennligst si i fra om evt. allergier/matintoleranser.

Velkommen til workshop i Tønsberg 2. oktober!

Hovedmålet med workshopen er å bygge kompetanse i hvordan vi kan anvende det statistiske materialet vi har. Målgruppe er ansatte i Oslofjordbibliotekene og ansatte i de respektive fylkesbibliotekene.

Påmeldingsfrist: 29. september til hilde@tnb.no

Tid: 2. oktober kl 10-15
Sted: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, møterommet i 3. etg
Dagens program:

  • Tord Høivik presenterer sin rapport og sine analyser (prosjektets fase 1; Analyse av utviklingstrekk de siste ti år)
  • Workshop – hvordan bruke Tords funn på en god og konstruktiv måte i endringsarbeidet mot framtidas bibliotek og bibliotektjenester